สถานที่ท่องเที่ยวในคามาคุระ

คามาคุระ อีกเมืองที่น่าสนในจังหวัดคานากาว่า ที่เมืองนี้เน้นแหล่งท่องเที่ยวมาทางด้านวัฒนธรรม ด้วยที่คามาคุระเคยเป็นเมืองหลงเก่ามาก่อน จึงมีวัดที่น่าสนใจให้ได้ศึกษาอยู่หลายวัดด้วยกัน ซึ่งความสวยงามนั้นก็แตกต่างกันออกไป คามาคุระจะน่าเที่ยวอย่างไร เชิญลองอ่านประวัติและดูสถานที่ท่องเที่ยวกันได้ก่อนเลย


คามาคุระ

คามาคุระ (Kamakura) เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa Ken) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ทำให้ภายในเมืองมีวัดวาอารามอยู่มากและหลายวัดก็มีชื่อเสียงมาก ผู้คนจากในและนอกประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวกันในเมืองแห่งนี้ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมและศาสนาที่ชวนให้หลงไหลในความงดงาม


แผ่นที่คามาคุระ

วัดเองงะคุจิ (Engakuji Temple)


ศาลาไม้เก่าแก่

วัดเองงะคุจิ (Engakuji Temple) อยู่ไม่ไกลจากสถานี Kita-Kamakura เมื่อเดินขึ้นบันไดหินไปจะเจอกับศาลาไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ตั้งเด่นสวยงาม วัดเองงะคุจิ เป็นวัดในศาสนาพุทธนิกายเซนที่หลงเหลืออยู่ในคามาคุระ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงที่ทัพมองโกลเข้ามารุกรานภายในบริเวณหอซาริเด็น (Shariden) นั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และพระพุทธรูปหินที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ล้วนแล้วแต่งดงาม ถึงพระพุทธรูปหินจะผุกรอนไปตามกาลเวลา เมื่อเดินไปเรื่อยจะพบระฆังที่สูงถึง 2.5 เมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น ที่ด้านหลังจะมีสวนญี่ปุ่นให้เข้าไปเดินชมกับความสวยงามของศิลปะในการจัดสวนด้วย

วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple)


วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple)

วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple) ห่างจากสถานี Kita-Kamakura เดินประมาณ 10-15 นาที ตลอดถนนเส้นเล็กจะพบเห็นวัด ศาลเจ้าเล็กๆ หลายแห่ง วัดเคนโชจิ เป็นวัดในนิกายเซนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในคามาคุระ ด้วยมีศาลาหรือวิหารตั้งอยู่ภายในบริเวณของวัดถึง 49 หลัง แต่ก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปหลายหลัง ที่ศาลาหลังใหญ่ทำจากไม้ที่ด้านหน้าตัวศาลามีต้นซากุระ เมื่อถึงฤดูซากุระบานจะยิ่งทำให้บรรยากาศรอบวัดสวยงามยิ่งขึ้น ที่ด้านขวาของประตูใหญ่ซันมง (Sanmon Gate) มีระฆังใบใหญ่ห้อยอยู่ที่ตัวระฆังจะมีลายมือของเจ้าอาวาสคนแรกปรากฏอยู่ ที่ด้านหลังวัดยังมีต้นสนซีด้าร์อายุหลายร้อยปี ที่เชื่อว่าเจ้าอาวาสคนแรกเป็นผู้ปลูกเอาไว้

ศาลเจ้าซึรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ (Tsurugaoka Hachimangu Shrine)


ประตูโทริอิทางเข้าด้านหน้าของศาลเจ้า

ศาลเจ้าซึรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ (Tsurugaoka Hachimangu Shrine) อยู่ใกล้จากวัดเคนโชจิ เดินลงมาไม่นานก็ถึงทางเข้าด้านข้างของศาลเจ้า หรือหากมาจาก สถานี Kamakura  ประมาณ 3 นาทีก็จะเจอกับประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ แล้วเดินต่อมาอีกประมาณ 10-15 นาที ตลอดทางที่เดินเข้ามาที่ศาลเจ้ามีต้นซากุระอยู่ตลอดสองข้างทางและมีโคมไฟญี่ปุ่นแขวนไว้ตลอดแนว

ศาลเจ้าซึรุงะโอกะ ฮาจิมังกุ (Tsurugaoka Hachimangu Shrine)

ก่อนจะถึงทางขึ้นศาลเจ้าซึงถ้ามาจากทางนี้จะเข้ามาทางด้านหน้าของศาลเจ้า แล้วจะเจอกับศาลาของศาลเจ้าและจะเห็นศาลเจ้าอยู่ด้านหลังบนเนินเขาสูง ศาลเจ้านี้สร้างโดยโชกุนคนแรกของเมืองคามาคุระ เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะบูชาฮาจิมัง เทพเจ้าแห่งสงครามและเทพผู้ปกปักรักษาตระกูลมินาโมโตะ ช่วงวันขึ้นปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาสักการะราวๆ 2 ล้านคน

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu)


พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ 
(Kamakura Daibutsu, Great Buddha)

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ  (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) ต้องซื้อบัตรเข้าชมที่ทางเข้าด้านหน้าวัดก่อน เมื่อเข้าจะพบกลุ่มต้นสนสีเขียวดูสบายตาก่อนถึงลานกว้าง ซึ่งจะเห็นองค์พระใหญี่ที่ตั้งตระหง่าน ชื่อของพระพุทธรูปองค์นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) อยู่ภายในวัดโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) ซึ่งองค์พระทำจากสำริดทั้งองค์ เสร็จในปี พ.ศ. 1795 ด้วยอายุที่ยาวนานผ่านลมผ่านฝนและหิมะมามากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั้น ทำให้องค์พระเป็นสีเขียว เดิมองค์พระทำจากไม้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เจอกับพายุจนเกิดความเสียหายจึงได้ทำการสร้างองค์พระขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังเจอกับภัยธรรมชาติมามากมายจนครั้งสุดท้ายเจอเข้ากับคลื่นยักษ์สึนามิ กวาดเอาบ้านเรือน วิหารลงทะเลไปจนหมด แต่องค์พระกลับยังคงตั้งตระหง่านอยู่ที่เดิม จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง


ต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เยือนวัดโคโตกุอิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2474

นอกจากนี้แล้วภายในบริเวณวัดยังมีต้นสนอยู่ 3 ต้น ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งยังทรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสธิราช มหาวชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช ครั้งเมื่อได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ แล้วได้ทรงปลูกเอาไว้อยู่ด้วย

เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple, Great kannon)


โคมไฟสีแดงใหญ่หน้าทางเข้าวัดฮาเสะเดระ 

เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดฮาเสะเดระ (Hasedera Temple) เดินจากวัดพระใหญ่ก็ไม่ไกลมาก ด้านหน้าวัดจะเจอกับโคมไฟสีแดงใบใหญ่ เมื่อเข้ามาด้านในจะเจอกับสวนแบบญี่ปุ่น ก่อนที่จะขึ้นไปชมเจ้าแม่กวนอินนั้นจะต้องแวะชม "จิโสะ" เทวรูปหินที่มีจำนวนนับพันองค์ ซึ่งเทวรูปนี้สร้างเพื่ออุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิต จะว่าจะมีผ้าเอี๊ยมสีแดงกับหมวกไหมพรมสวมไว้ที่องค์เทวรูป

เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ (Great kannon)

 เมื่อเดินขึ้นไปถึงวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอินจะพบกับ พระพุทธรูปปางต่างๆ ตั้งอยู่กลางแจ้งอีกหลายองค์ เมื่อเข้าไปภายในวิหารจึงจะพบเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หุ้มด้วยทองปาง 11 พักตร์ สูงถึง 9.18 เมตร ซึ่งใหญ่สุดในญี่ปุ่น 


ถ้ำภายในวัดฮาเสะเดระ

ที่มุมด้านหน้าของวิหารใหญ่สามารถมองอ่าวซากะมิ ของเมืองคามาคุระ ก่อนกลับอย่าพลาดไปดูพระพุทธรูปเล็กๆ สีเหลืองตั้งเรียงรายหลายร้อยองค์ภายในถ้ำ
ขอบคุณภาพประกอบจาก
Map of Japan ,japancheckin.com ,about108.com ,japanesesearch.com
deeryarch.me ,rungaran ,commons.wikimedia.org ,Travel Pictures Gallery
Travels on a Small Island ,getintravel.com