เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การแบ่งเขต พื้นที่ ภูมิภาค

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ 
ซึ่งเกาะหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันจะมี 4 เกาะ
เริ่มจากทางตอนเหนือสุดคือ


1. เกาะฮอกไกโด
2. เกาะฮอนชู
3. เกาะชิโกะกุ
4. เกาะคิวชู

ซึ่งนอกจาก 4 เกาะนี้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้ว ทางตอนใต้ของ 4 เกาะนี้ยังมีเกาะเล็กๆ อีกมากมาย แต่เกาะที่อยู่ห่างไกลออกไป และ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอีกเกาะคือ โอกินาว่า


อย่างไรประเทศญี่ปุ่นยังมีการแบ่งพื้นที่เป็นภูมิภาค คล้ายๆ กับบ้านเรา ที่เรียกเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ฯลฯ ซึ่งของประเทศญี่ปุ่นเค้ามีทั้งหมด 9 ภูมิภาคด้วยกันดังนี้เกาะฮอกไกโด
1. ฮอกไกโด, เมืองใหญ่ที่สุดคือ ซัปโปโร


เกาะฮอนชู
2. โทโฮะกุ, เมืองใหญ่ที่สุดคือ เซ็นได
3. คันโต, เมืองใหญ่ที่สุดคือ โตเกียว
4. ชูบุ, เมืองใหญ่ที่สุดคือ นาโกย่า
5. คันไซ หรือ คินกิ, เมืองใหญ่ที่สุดคือ โอซาก้า
6. ชูโงะกุ, เมืองใหญ่ที่สุดคือ ฮิโรชิม่า

เกาะชิโกะกุ
7. ชิโกะกุ, เมืองใหญ่ที่สุดคือ มัตสึยาม่า

เกาะคิวชู
8. คิวชู, เมืองใหญ่ที่สุดคือ ฟูกุโอกะจากการแบ่งเขตเป็นภูมิภาค ก็มียังมีการแบ่งย่อยลงมาเป็น Prefectures หรือจะคล้ายๆ กับจังหวัดในบ้านเรานั่นเอง ประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 47 Prefectures ด้วยกันดังนี้ภูมิภาคฮอกไกโด
1. ฮอกไกโด

ภูมิภาคโทโฮะกุ
2. อะโอะโมะริ
3. อิวะเตะ
4. มิยะงิ
5. อะกิตะ
6. ยะมะงะตะ
7. ฟุกุชิมะ

ภูมิภาคคันโต
8. อิบะระกิ
9. โทะชิงิ
10. กุมมะ
11. ไชดะมะ
12. ชิบะ
13. โตเกียว
14. คะนะงะวะ

ภูมิภาคชูบุ
15. นีงะตะ
16. โทะยะมะ
17. อิชิกะวะ
18. ฟุกุอิ
19. ยะมะนะชิ
20. นะงะโนะ
21. กิฟุ
22. ชิซุโอะกะ
23. ไอชิ

ภูมิภาคคันไซ
24. มิเอะ
25. ชิงะ
26. เคียวโตะ
27. โอซะกะ
28. เฮียวโงะ
29. นะระ
30. วะกะยะมะ

ภูมิภาคซูโงะกุ
31. ทตโตะริ
32. ชิมะเนะ
33. โอะกะยะมะ
34. ฮิโรชิมะ
35. ยะมะงุชิ

ภูมิภาคชิโกะกุ
36. โทะกุชิมะ
37. คะงะมะ
38. เอะฮิเมะ
39. โคชิ

ภูมิภาคคิวชู และ โอกินนะวะ
40. ฟูกุโอะกะ
41. ซะงะ
42. นะงะซะกิ
43. คุมะโมะโตะ
44. โออิตะ
45. มิยะซะกิ
46. คะโงะชิมะ
47. โอกินะวะ
ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ