สถานที่ท่องเที่ยวในคุราชิกิ

คุราชิกิ เมืองเก่าที่ยังคงเก็บรักษาความสวยงามของเมืองเก่าเอาไว้อย่างน่าสนใจ ถึงแม้ว่าเมื่อลงจากรถไฟจะพบเห็นแต่ความทันสมัยแต่เมื่อได้ลองเดินออกมาจากความเจริญนั้น ก็จะได้พบความสวยงามของเมืองเก่าที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี พร้อมด้วยความน่าสนใจของคลองโบราณ ณ เมืองคุราชิกิ

คุราชิกิ


คุราชิกิ (Kurashiki) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ เพียงนั่งรถไฟเจอาร์ไม่กี่นาทีก็ถึงเมืองแห่งนี้ ภายในเมืองยังคงอนุรักษ์เมืองเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู เป็นชุมชนริมคองโบราณที่มีน้ำตลอดสองริมฝั่งมีต้นหลิวขึ้นเรียงราย ซึ่งนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมืองทั่วๆ ไปมีตึกสูง ห้างร้านที่ทันสมัยแผนที่คุราชิกิ

เมืองคลองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki)


เขตเมืองเก่าและคลองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki)

เขตเมืองเก่าคลองโบราณคุราชิกิ (Kurashiki) เมื่อออกจากสถานีเจอาร์อีกพอประมาณจะเข้าเขตของเมืองเก่า ที่มีคลองไหลผ่าน สมัยเอโดะ เมืองคุราชิกิเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บภาษีจากเมืองน้อยใหญ่ในเขตฮอนชูตะวันตก เมืองแถบทะเล จึงมีการสร้างโกดังหรือฉางข้าวขึ้นตลอดแนวลำคลอง เป็นฉางข้าวที่สร้างจากกำแพงหินมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ตั้งสลับกับอาคารที่ใช้เป็นที่พัก อาคารบ้างส่วนนั้นก็ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก สองฝั่งคลองมีสะพานเดินข้ามหากันได้อยู่ 3 สะพานแต่ละสะพานก็มีความแตกต่างกันออกไป สะพานทาคาซาโงะบาชิ (Takasagabashi) เดิมเป็นสะพานไม้จากนั้นจึงสร้างเป็นสะพานหิน สะพานทาคาบาชิ (Takabashi) ฐานสะพานนั้นสร้างจากหินแผ่นใหญ่แผ่นเดียว และสะพานอิมาบาชิ (Imabashi) ซึ่งแกะสลักหินเป็นรูปมังกร หากเดินชมรอบเมืองแล้วก็อย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์เขตเมืองเก่า อาทิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ (Ohara Museum of Art)

1. พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอฮาระ (Ohara Museum of Art) อาคารหลังนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2473 อาคารแบบกรีก ภายในจัดแสดงศิลปะของศิลปินชื่อดังผลงานศิลปะพื้นบ้านของญี่ปุ่นแลหะของจีน

2. พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน (Kusashiki Museum of Folkcraft) ดัดแปลงจากฉางข้าวสี่หลัง ภายในจัดแสดงงานหัตถกรรม และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นมากกว่า 4,000 ชิ้น

3. พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านญี่ปุ่น (Japanese Rural Toy Museum) ชั้นแรกจัดแสดงตุ๊กตาญี่ปุ่น ชั้นสองเป็นของเล่นจากทั่วโลก ซึ่งอาคารนั้นดัดแปลงจากโกดังเก่า

นี้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ติดคลองคุราชิกิเท่านั้น ยังมีพิพิภัณฑ์อื่นๆ อีกที่ตั้งอยู่โดยรอบเขตเมืองเก่านี้อีกหลายแห่งให้ไดเลือกชม

ขอบคุณภาพประกอบจาก
Map of Japan ,tripadvisor.com ,jnto.org.au