สถานที่ท่องเที่ยวในมัตสึชิม่า

มัตสึชิม่า เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี 2011 แต่เมืองมัตสึชิม่าก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ถึงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่กูถูกบูรณะฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและค่อยต้อนรับนนักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง นี่จึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ควรลองไปสักครั้งเพื่อพิสูจน์ถึงความสวยงามหลังการทำลายล้างของธรรมชาติ

มัตสึชิม่า


มัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 ก็เป็นอีกเมืองที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเสียหาย แต่ทางการและชาวเมืองก็บูรณะฟื้นฟูจนกลับมาสวยงามดังเดิมได้อีกครั้ง

แผนที่มัตสึชิม่า

เกาะโอชิม่า (Oshima Island)


เกาะโอชิม่า (Oshima Island)

เกาะโอชิม่า (Oshima Island) เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนมาเสมอ มีสะพานข้ามไปยังเกาะที่ทอดจากฝั่งยาวประมาณ 20 เมตร เป็นสะพานสีแดงที่มีชื่อว่า โทเงทสึเคียว สมัยก่อนเกาะโอชิม่าเป็นที่หลบภัยของนักบวช ที่บนเกาะนี้มีถ้ำหินเจาะเป็นโพรงทั้งเล็กและใหญ่จำนวนกว่า 50 แห่ง มีพระพุทธรูปหินประดิษฐานอยู่ ภายในถ้ำบางถ้ำเป็นสถูปหรือเจดีย์หิน เดิมทีมีถ้ำอยู่ถึง 108 ถ้ำ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมารีเพียร์ มัตสึชิม่า (Marinepia Matsushima Aquarium)


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมารีเพียร์ มัตสึชิม่า (Marinepia Matsushima Aquarium)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมารีเพียร์ มัตสึชิม่า (Marinepia Matsushima Aquarium) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2470 ที่นี่มีพันธุ์ปลาถึง 400 สายพันธุ์ มีปลานำเข้ามาจากทั่วโลกมากกว่า 8,000 ตัว ถึงจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไม่ทันสมัยเหมือนที่เปิดใหม่ แต่ก็มีโชว์ปลาโลมา สิงโตทะเลและแมวน้ำเหมือนสัตว์น้ำแห่งอื่นๆ

ศาลาชมจันทร์คันรันเต (Kanrantei)


ศาลาชมจันทร์คันรันเต (Kanrantei)

ศาลาชมจันทร์คันรันเต (Kanrantei) เป็นเรือนพิธีชงชา ในอตีดเป็นเรือนพักผ่อนของดาเตะ มาซามุเนะ ที่ได้รับมอบมาจากโชกุนโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ด้วยบรรยากาศของอ่าวมัตสึชิม่าที่สวยงามทำให้เรือนหลังนี้ถูกใช้เป็นศาลาชมจันทร์ของดาเตะ มาซามุเนะ ตัวเรือนนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ ศาลาชมจันทร์หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติของจังหวัดมิยากิแล้ว

ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine)


ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine)

ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine) แห่งมัตสึชิม่า ถูกสร้างในปี พ.ศ.1350 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ แต่หลังที่เห็นกันในปัจจุบันดาเตะ มาซามุเนะได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทั้งสี่ด้าน ที่นี่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอยู่เสมอไม่ขาดสายด้วยไปถึงได้ง่ายและไม่เสียค่าเข้าชม การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ำด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้ามสะพานเพราะเชื่อว่า จะทำให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิ่งขึ้น

เกาะฟุคุอุระจิม่า (Fukuurajima)


เกาะฟุคุอุระจิม่า (Fukuurajima)

เกาะฟุคุอุระจิม่า (Fukuurajima) มีสะพานสีแดงข้ามไปยังบนเกาะ สะพานนี้ยาวราว 252 เมตร คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า ถ้าเดินข้ามสะพานนี้จะทำให้พบเจอคนที่คิดถึง หรือถ้าคู่รักเดินจูงมือกันเข้าไปก็จะทำให้รักกันมากขึ้น บนเกาะมีทางเดินชมทิวทัศน์รอบเกาะที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์  บนเกาะมีพันธุ์ไม้กว่า 300 ชนิด เกาะฟุคุอุระจิม่าเป็นเกาะที่เงียบสงบ และมีขนาดใหญ่กว่าเกาะโอชิม่า หากจะเดินชมรอบเกาะอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง

วัดซึยกันจิ (Zuiganji Temple)


วัดซึยกันจิ (Zuiganji Temple)

วัดซึยกันจิ (Zuiganji Temple) สองข้างทางที่เดินเข้าไปยังวัดแห่งนี้นั้นปลูกต้นสนไว้เยอะจนเขียวครึ้มสบายตาทั้งยังสวยงาม เดิมวัดซึยกันจิมีชื่อว่า วัดเอ็นปุคุจิ (Enpukuji Temple) ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1371 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเมื่อดาเตะ มาซามุเนะ ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ.2152 ใช้เวลาถึง 5 ปีถึงแล้วเสร็จ ตัวศาลาหลังใหญ่ ทำจากไม้ มีระเบียงโดยรอบเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีอาคารอยู่รายรอบศาลาหลังใหญ่อีกหลายหลัง ทั้งยังมีหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งขนานกับทางเดินเข้าวัดที่ถูกเจาะเป็นถ้ำซึ่งใช้เป็นที่หลบภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นเจ้าแม่กวนอิม ที่มีผู้คนแวเวียนไปกราบไหว้ขอพร

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดาเมะ มาซามุเนะ (Date Masamune Historical Museum)


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดาเมะ มาซามุเนะ 
(Date Masamune Historical Museum)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดาเมะ มาซามุเนะ (Date Masamune Historical Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวผู้ครองเมืองคนแรก เป็นผู้พัฒนาเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงฉากสำคัญของชีวิตของท่าน โดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวจริง จำนวนถึง 200 หุ่นในการจำลองฉากต่างๆ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีมัตสึชิม่า (Matsushima Music Box Museum)


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีมัตสึชิม่า (Matsushima Music Box Museum)

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีมัตสึชิม่า (Matsushima Music Box Museum) ที่นี่จัดแสดงกล่องดนตรีที่ได้รับมอบมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเบลเยี่ยม จำนวน 134 ชิ้น ทั้งกล่องดนตรีคอนเสิร์ต (Concert Oegel) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 7 เมตร กว้าง 9 เมตร อายุมากกว่า 200 ปี ใช้โน๊ตเพลงเป็นกระดาษเจาะรู หรือจะเก้าอี้ดนตรี (Orgel Chair) ซึ่งนั่งแล้วมีเสียง เป็นที่นิยมในราชสำนักสมัยกลางในยุโรป นอกจากนี้ยังมีกล่องดนตรีจำหน่ายด้วยจองโรงแรมใน เซนได มัตสึชิมะ กับผู้ให้บริการที่คุณไว้วางใจ
พร้อมส่วนลดสูงสุด 10 - 70%
เช็คห้องว่างและคอนเฟิร์มได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
 


l

ขอบคุณภาพประกอบจาก
Map of Japan ,japan-guide.com ,matome.naver.jp ,ja.wikipedia.org
profundidad.net ,gojapango.com ,miyagitheme.jp