สถานที่ท่องเที่ยวในนาระ

นาระ เมืองหนึ่งของจังหวัดนาระ เมืองนี้จะได้พบกับความมหัศจรรย์ของศิลปะวัฒนธรรมที่เก่าแก่โบราณพร้อมทั้งชมและให้อาหารกวางที่เดินเหมือนเป็นเจ้าของเมืองนาระ เมืองนี้เป็นอีกเมืองที่คนรักศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามไม่ควรพลาด

นาระ

นาระ (Nara) อยู่ในจังหวัดนาระ มีชื่อเดิมว่า ยามาโตะ (Yamato) เมืองนี้ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อนเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในช่วงปี พ.ศ.1253-1327 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะมีเมืองหลวงเป็นเมืองเกียวโตเสียอีก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียเผยแพร่มาถึง เมืองนาระจึงมีวัดวาอาราม ศาลเจ้าเก่าแก่อยู่มากมาย และได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกแล้วทั้งนั้น


แผนที่นาระ

วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple)


วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple)

วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple) สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.1253 เป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara) ที่ขึ้นครองอำนาจในกลางศตวรรษที่ 17 และสืบทอดต่อมาอีกหลายรุ่นกว่า 500 ปี ในอดีตวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างมากกว่า 175 หลัง แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มาก คือ เจดีย์ 5 ชั้น ที่ถูกสร้างขึ้นแทนของเก่า และเจดีย์อีกองค์สูง 3 ชั้นซึ่งเป็นของดังเดิม

เจดีย์ 3 ชั้น

ศาลาหลักของวัดคือศาลาโทคอนโดะ (Tokondo Hall) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด อีกด้านเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด (Temple Museum) เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป เศียรพระ รูปหล่อของยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูทางเข้าวัด

สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)


สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)

สวนสาธารณะนาระ (Nara Park) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงกวาง ที่ชาวเมืองเชื่อว่ากวางคือสัตว์รับใช้เทพเจ้า ทำให้กวางมีอิสระอย่างเต็มที่ในเมืองนี้ แถมยังไม่กลัวคนอีกด้วย ความมหัศจรรย์ของสวนแห่งนี้คือสถานที่สำคัญที่อยู่รอบๆ สวนไม่ว่าจะเป็น วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple), วัดโทไดจิ (Todaiji Temple), ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ (Kasuga Taisha Shrine) และพิพิธภัณฑ์เมืองนาระ (Nara National Museum) นอกจากนี้ภายในสวนสาธารณะนาระแห่งนี้ยังมีโคมหินตั้งเรียงรายอยู่มากกว่า 20,000 ต้น ภายในร่มรื่นชวนให้เดินเล่นได้ไม่เบื่อ ท่ามกลางกวางเมืองนาระที่อยู่อย่างอิสระ

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)


วิหารหลวงพ่อโต (Daibetsuden Hall)

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) อยู่ทางทิศเหนือของสวนนาระ เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนาระด้วย เมื่อมาถึงก็จะเห็นถึงความเก่าแก่ได้จากประตูนันไดมง (Nandaimon Gate) ที่ทั้งสวยงาม ที่ด้านข้างมีรูปแกะสลักไม้เป็นรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตน เดินมาอีกก็จะมีอีกประตูสีแดงตั้งขวางตัววิหารไว้ ต้องเดินอ้อมไป ตัววิหารนั้นทั้งใหญ่โต สวยงาม เรียกว่า วิหารหลวงพ่อโต (Daibetsuden Hall) วิหารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น วิหารแห่งนี้จึงกลายเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแต่หลังที่เห็นในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ.2249 มีขนาดเพียงสองในสามของวิหารเดิม แต่ก็ยังมีขนาดใหญ่โตมากอยู่ดี ศาลาหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือพระใหญ่เมืองนาระ ที่องค์พระสูงถึง 16 เมตร ในปี พ.ศ.1295 ก่อนพระใหญ่ที่คามาคุระจะสร้างเลียนแบบ หากเดินอ้อมไปด้านหลังองค์พระใหญ่มีแบบจำรองของพระราชวังเก่าที่ไม่ปรากฎให้เห็นแล้วในปัจจุบัน รูปแกะสลักจากไม้ของยักษ์เฝ้าประตู และที่เสาไม้ต้นหนึ่งมีช่องให้ลอดผ่าน เชื่อกันว่าหากรอดผ่านไปได้จะมีความโชคดี

ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ (Kasuga Taisha Shrine)


ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ (Kasuga Taisha Shrine)

ศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ (Kasuga Taisha Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุดของเมืองนาระ อาคารสีแดงสดหลังใหญ่ของศาลเจ้าคาสุกะ ไทชะ ถูกสร้างตั้งแต่ครั้งแรก พ.ศ.1253 และจะมีการรื้อถอนสร้างศาลเจ้าหลังใหม่แทนหลังเก่าทุกๆ 20 ปี เป็นธรรมเนียมกันมาเพื่อเป็นการสืบทอดงานสถาปัตยกรรมให้รุ่นหลัง

โคมไฟหินของศาลเจ้า

อาคารอีกหลังเป็นหอสมบัติของศาลเจ้าเก็บรักษาศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่ของศาลเจ้าเอาไว้ ความแปลกของศาลเจ้านี้คือโคมไฟหินที่ตั้งเรียงรายจำนวนมาก ซึ่งโคมหินนี้ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักรบที่เสียชีวิตไป จึงมีเทศกาลโคมไฟที่บริเวณรอบศาลเจ้า โดยการนำตะเกียงหรือเทียนไปจุดไว้ตามโคมหินเหล่านี้

วัดโทโชไดจิ (Toshodaiji Temple)


วัดโทโชไดจิ (Toshodaiji Temple)

วัดโทโชไดจิ (Toshodaiji Temple) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองนาระ วัดนี้สร้างโดยพระจากจีนชื่อ กันจิน เพื่อใช้เป็นสถาบันสงฆ์สอนศีลของศาสนาพุทธ เมื่อผ่านประตูของวัดเข้าไปจะพบอาคารหลักคือ ศาลาคอนโดะ และศาลาโคโดะ ตั้งอยู่ตรงกลางและมีศาลาย่อยอื่นๆ อีก ศาลาตรงกลางนั้นเป็นที่ที่พระสงฆ์ใช้สวดมนต์ เรียนและฝึกปฏิบัติธรรม

วัดยาคุชิจิ (Yakushiji Temple)


วัดยาคุชิจิ (Yakushiji Temple)

วัดยาคุชิจิ (Yakushiji Temple) อยู่ถัดจากวัดโทโชไดจิลงมาทางใต้ราว 5 นาที เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของนาระสั่งให้สร้างโดยจักรพรรดิเท็มมุ เพื่ออุทิศให้แด่พระชายาที่ล้มป่วย มีความสวยงามด้วยศิลปะการก่อสร้างแบบจีน ด้วยศาลาที่ซ้อนกันหลายชั้น รวมทั้งเจดีย์ 2 องค์ ที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนเจดีย์ที่วัดอื่นๆ

วัดฮอเรียวจิ (Horyuji Temple)


วัดฮอเรียวจิ (Horyuji Temple)

วัดฮอเรียวจิ (Horyuji Temple) อยู่ทางตะวันตกห่างจากเมืองนาระ 12 กิโลเมตร สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.1150 โดยเจ้าชายโชโตกุ (Prince Shotoku) เป็นผู้ที่รับเอาวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาจากประเทศจีนเข้ามา ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างอยู่มากมาย ทั้งประตูทางเข้าวัดที่มีหลายชั้น วิหารใหญ่ เจดีย์สูงกลางแจ้ง หอเก็บสมบัติและพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งพระพุทธรูปที่วิจิตรบรรจงอีกหลายองค์10 ที่พักแนะนำในเมืองนาระ ญี่ปุ่น
ขอบคุณภาพประกอบจาก
Map of Japan ,japan-guide.com ,www.ne.jp ,travel.thaiza.com ,MsYang
THE HISTORY BLOG ,Germán Vogel ,freeimageslive.co.uk ,panoramio.com