สถานที่ท่องเที่ยวในชิราคาวาโกะ

ชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกแล้วว่าให้เป็นหมูบ้านมรดกโลก และที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีผู้คนอาศัยเหมือนปกติ น่าแปลกที่พวกเขายังคงรักษาภูมิปัญญาของจากคนรุ่นเก่าไว้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ นี่จึงเป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาด

ชิราคาวาโกะ


ชิราคาวาโกะ (Shirakawako) หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาทางตอนเหนือ ของเมืองทาคายามะเดินทางไปถึงได้ง่ายๆ โดยรถบัสประจำทาง หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโบราณขนานแท้แบบญี่ปุ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกแล้ว


แผนที่ชิราคาวาโกะ

ชิราคาวาโกะ หมูบ้านโบราณมรดกโลก


หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวจากตรงนี้เมื่อเดินข้ามสะพานแขวนข้ามแม่น้ำโชงาวะ (Shokawa River) ก็จะเข้าสู่ตัวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งจะพบบ้านแบบโบราณอยู่ราว 150 หลัง ส่วนใหญ่เป็นบ้านแบบโรงนา หลังคาแบบสามเหลี่ยมลาดเอียง มุงด้วยหญ้าอัดแน่นหนาเป็นฟุต บ้านไหนหลังใหญ่ก็ยิ่งหน้าเพื่อให้สามรถรองรับน้ำหนักของหิมะได้ เมื่อผ่านไป 40-50 ปีจะทำการเปลี่ยนหลังคาสักครั้ง ด้วยการช่วยกันของคนในหมู่บ้าน ตัวโครงบ้านนั้นก็ทำจากไม้ ซึ่งบ้านแบบนี้เรียกว่า กัสโซ่ (Gassho Farmhouse) บ้านทุกหลังในหมู่บ้านนั้นมีคนอาศัยอยู่จริง

บ้านแบบ "กัสโซ่" (Gassho Farmhouse)

บ้านบางหลังก็เปิดเป็นที่พักแบบมิชูกุ (Minsyuku) ให้นักท่องเที่ยวเข้าพักพร้อมบริการอาหารญี่ปุ่น บางบ้านก็เปิดเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  ร้านขายขนมพื้นเมือง บ้านไหนมีดีก็จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บค่าเข้าชม อาทิ บ้านนางะเสะ (Nagase House), บ้านคันดะ (Kanda House), บ้านวาดะ (Wada House) เป็นต้น นอกจากอาชีพที่กล่าวมาแล้วชาวบ้านที่นี่ยังทำนาทำไร่เหมือนสมัยก่อน พื้นที่รอบๆ หมู่บ้านจึงเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ ถึงจะเป็นหมู่บ้านโบราณแต่ก็มีไฟฟ้าใช้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนที่อื่นๆ

ขอบคุณภาพประกอบจาก
Map of Japan ,traveljapanblog.com ,commons.wikimedia.org